X
تبلیغات
..::|پارسی1::Parsi1|::..

..::|پارسی1::Parsi1|::..

تفریحی

طنز شیرین خواستگاری دانشجوئی !

طنز شیرین خواستگاری دانشجوئی !

بعد از این که مدت ها دنبال دختری باوقار و باشخصیت گشتیم که هم خانواده ی اصیل و
مؤمنی داشته باشد و هم حاضر به ازدواج با من باشد، بالاخره عمه ام دختری را به ما
معرفی کرد.وقتی پرسیدم از کجا می داند این دختر همان کسی است که من می خواهم،
گفت:راستش توی تاکسی دیدمش.از قیافه اش خوشم آمد.دیدم همانی است که تو می
خواهی.وقتی پیاده شد، من هم پیاده شدم و تعقیبش کردم.دم در خانه اش به طور اتفاقی
بابایش را دیدم که داشت با یکی از همسایه ها حرف می زد.به ظاهرش می خورد که آدم
خوبی باشد.خلاصه قیافه ی دختره که حسابی به دل من نشسته بود،گفتم: من هر طور شده
این وصلت را جور می کنم.
ما وقتی حرف های محکم و مستدل عمه مان را شنیدیم.گفتیم: یا نصیب و یا قسمت! چه قدر
دنبال دختر بگردیم؟از پا افتادیم، همین را دنبال می کنیم.ان شاء الله خوب است.این
طوری شد که رفتیم به خواستگاری آن دختر.
پدر دختر پرسید: آقازاده چه کاره اند؟
-دانشجو هستند.
-می دانم دانشجو هستند.شغلشان چیست؟
-ما هم شغلشان را عرض کردیم.
-یعنی ایشان بابت درس خواندن پول هم می گیرند.
-نخیر، اتفاقاً ایشان در دانشگاه آزاد درس می خوانند:
به اندازه ی هیکلشان پول می دهند.
-پس بیکار هستند.
-اختیار دارید قربان! رشته ایشان مهندسی است.قرار است مهندش شوند
پدر دختر بدون این که بگذارد ما حرف دیگری بزنیم گفت: ما دختر به شغل نسیه نمی
دهیم.بفرمایید؛ و مؤدبانه ما را به طرف در خانه راهنمایی کرد.
عمه خانم که می خواست هر طور شده دست من و آن دختر را بگذارد توی دست هم، آن قدر با
خانواده ی دختر صحبت کرد تا بالاخره راضی شدند.فعلاً به شغل دانشجویی ما اکتفا
کنند، به شرط آن که تعهد کتبی بدهیم بعد از دانشگاه حتماً برویم سرکار، این طوری شد
که ما دوباره رفتیم خواستگاری.
پدر دختر گفت:و اما . . . مهریه، به نظر من هزار تا سکه طلا. . .
تا اسم«هزار تا سکه طلا» آمد، بابام منتظر نماند پدر دختر بقیه ی حرفش را بزند بلند
شد که برود؛اما فک و فامیل جلویش را گرفتند که: بابا هزار تا سکه که چیزی نیست؛
مهریه را کی داده کی گرفته . . . بابام نشست؛ اما مثل برج زهر مار بود.پدر دختر
گفت:میل خودتان است.اگر نمی خواهید، می توانید بروید سراغ یک خانواده ی دیگر.
بابام گفت:نخیر، بفرمایید. در خدمتتان هستیم.
-اگر در خدمت ما هستید، پس چرا بلند شدید؟
بابام که دیگر حسابی کفری شده بود، گفت:بابا جان! بلند شدم کمربندم را سفت کنم، شما
امرتان را بفرمایید.
پدر دختر گفت:بله، هزار تا سکه ی طلا، دو دانگ خانه…
بابا دوباره بلند شد که از خانه بزند بیرون؛ ولی باز هم بستگان راضی اش کردند که ای
بابا خانه به اسم زن باشد، یا مرد که فرقی نمی کند.هر دو می خواهند با هم زندگی
کنند دیگر.
و باز بابام با اوقات تلخی نشست.پدر دختر پرسید: باز هم بلند شدید کمربندتان را سفت
کنید؟بابام گفت: نخیر! دفعه ی قبل شلوارم را خیلی بالا کشیده بودم داشتم میزانش می
کردم!
پدر دختر گفت:بله، داشتم می گفتم دو دانگ خانه و یک حج.مبارک است ان شاء الله
بابام این دفعه بلند شد و داد زد: برو بابا، چی چی را مبارک است؟مگر در دنیا فقط
همین یک دختر است.و ما تا بیاییم به خودمان بجنبیم،کفش هایمان توسط پدر آن دختر
خانم به وسط کوچه پرواز کردند و ما هم وسط کوچه کفش هایمان را جفت کردیم و پوشیدیم
و با خیال راحت رفتیم خانه مان.
مگر عمه خانم دست بردار بود.آن قدر رفت و آمد تا پدر او را راضی کرد که فعلاً اسمی
از حج نیاورد تا معامله جوش بخورد.بعداً یک فکری بکنند.
پدر دختر گفت:و اما شیربها، شیربها بهتر است دو میلیون تومان باشد…
بعد زیر چشمی نگاه کرد تا ببیند بابام باز هم بلند می شود یا نه.وقتی آرامش بابام
را دید ادامه داد:به اضافه وسایل چوبی منزل.
بابام حرف او را قطع کرد.منظورتان از وسایل چوبی همان در و پنجره و این جور
چیزهاست؟
پدر دختر با اوقات تلخی گفت:نخیر، کمد و میز توالت و تخت و میز ناهارخوری و میز
تلویزیون و مبلمان است.
بابام گفت:ولی آقاجان، پسر ما عادت ندارد روی تخت بخوابد.ناهارش را هم روی زمین می
خورد.اهل مبل و این جور چیزها هم نیست.
پدر دختر گفت:ولی این ها باید باشد،اگر نباشد، کلاس ما زیر سؤال می رود.
و بعد از کمی گفتمان و فحشمان، کفش های ما رفت وسط کوچه.
دوباره عمه خانم دست به کار شد.انگار نذر کرده بود هر طور شده این دختره را ببندد
به ناف ما! قرار شد دور وسایل چوبی را خط بکشند؛و ما دوباره به خانه ی آن دختر
رفتیم.
بابام تصمیم گرفته بود مسأله ی جهیزیه را پیش بکشد و سنگ تمام بگذارد تا بلکه گوشه
ای از کلاس گذاشتن های بابای آن دختر را جواب گفته باشد.این بود که تا صحبت ها شروع
شد،بابام گفت: در رابطه با جهیزیه… !
پدر دختر حرف او را قطع کرد و گفت:البته باید عرض کنم در طایفه ما جهیزیه رسم نیست.
بابام گفت:اتفاقاً در طایفه ی ما رسم است.خوبش هم رسم است.شما که نمی خواهید جهیزیه
بدهید، پس برای چی از ما شیربها می خواهید؟
- شیربها که ربطی به جهیزیه ندارد.شیربها پول شیری است که خانمم به دخترش داده.او
دو سال تمام شیره ی جانش را به کام دختری ریخته که می خواهد تا آخر عمر در خانه ی
پسر شما بماند.بابام گفت:خب می خواست شیر ندهد. مگر ما گفتیم به دخترتان شیر
بدهید؟اگر با ما بود می گفتیم چایی بدهد تا ارزان تر در بیاید.مگر خانمتان شیر
نارگیل و شیرکاکائو به دخترتان داده که پولش دو میلیون تومان شده است؟!
پدر دختر گفت: دختر ما کلفت هم می خواهد.
بابام گفت:چه بهتر.یک کلفت هم با او بفرستید بیاید خانه ی پسرم.
- نه خیر کلفت را باید داماد بگیرد.دختر من که نمی تواند آن جا حمالی کند.
- حالا کی گفته دخترتان می خواهد حمالی کند؟
مگر می خواهید دخترتان را بفرستید کارخانه ی گچ و سیمان؟کفش های ما طبق معمول وسط
کوچه!!!
در مجلس بعد پدر دختر گفت:محل عروسی باید آبرومند باشد.اولاً، رسم ما این است که سه
شب عروسی بگیریم. ثانیاً باید هر شب سه نوع غذا سفارش بدهید، در یک باشگاه مجهز و
عالی.
بابا گفت:مگر دارید به پسر خشایار شاه زن می دهید؟اصلاً مگر باید طبق رسم شما عمل
کنیم؟
کفش ها طبق معمول وسط کوچه!!!
دیگر از بس کفش هایمان را پرت کرده بودند وسط کوچه، اگر یک روز هم این کار را نمی
کردند، خودمان کفش هایمان را می بردیم وسط کوچه می پوشیدیم.
بابای دختر گفت:ان شاء الله آقا داماد برای دختر ما یک خانه ی دربست چهارصد متری در
بالای شهر می گیرد.
بابام گفت:خانه برای چی؟زیر زمین خانه ی خودم هست.تعمیرش می کنم.یک اتاق و یک
آشپزخانه هم در آن می سازم، می شود یک واحد کامل.پدر دختر گفت:نه ما آبرو داریم،
نمی شود یک دفعه عمه خانم جوش کرد و داد زد: واه چه خبرتان است؟بس کنید دیگر، این
کارها چیست؟مگر توی دنیا همین یک دختر است که این قدر حلوا حلوایش می کنید؟از پا
افتادیم از بس رفتیم و آمدیم.اصلاً ما زن نخواستیم مگر یک دانشجو می تواند معجزه
کند که این همه خرج برایش می تراشید؟
این دفعه قبل از این که کفش هایمان برود وسط کوچه، خودمان مثل بچه ی آدم بلند شدیم
و زدیم بیرون.
و این طوری شد که ما دیگر عطای آن دختر را به لقایش بخشیدیم و از آن جا رفتیم که
رفتیم.
یک سال از آن ماجرا گذشت.من هم پاک آن را فراموش کرده بودم و اصلاً به فکرش
نبودم.یک روز صبح، وقتی در را باز کردم تا به دانشگاه بروم، چشمم به زن و مردی خورد
که پشت در ایستاده بودند.مرد دستش را بالا آورده بود تا زنگ خانه را بزند، اما همین
که مرا دید جا خورد و فوری دستش را انداخت.با دیدن من هر دو با خجالت سلام
دادند.کمی که دقت کردم، دیدم پدر و مادر آن دختر هستند.لبخندی زدم و گفتم:بفرمایید
تو.
پدر دختر گفت:نه. . . نه. . . قصد مزاحمت نداشتیم.فقط می خواستم بگویم که چیز، چرا
دیگر تشریف نیاوردید؟ما منتظرتان بودیم.
من که خیلی تعجب کرده بودم، گفتم:ولی ما که همان پارسال حرف هایمان را زدیم.خودتان
هم که دیدید وضعیت ما طوری بود که نمی خواستیم آن همه بریز و بپاش کنیم.
پدر دختر لبخندی زد و گفت: ای آقا. . .کدام بریز و بپاش؟. . . یک حرفی بود زده شد،
رفت پی کارش.توی تمام خواستگاری ها از این چیزها هست.حالا ان شاء الله کی خدمت
برسیم،داماد گُلم؟
من که از این رفتار پدر دختر خانم مُخم داشت سوت می کشید،گفتم:آخه. . . چیز. . .
راستش شغل من. . .
-ای بابا. . . شغل به چه درد می خورد.دانشجویی خودش بهترین شغل است.من همه جا گفته
ام دامادم یک مهندس تمام عیار است.
-آخه هزار تا سکه هم. . .
-ای بابا. . . شما چرا شوخی های آدم را جدی می گیرید.من منظورم هزار تا سکه ی بیست
و پنج تومانی بود.
ولی دو دانگ خانه. . .
پدر عروس:بابا جان من منظورم این بود که دو دانگ خانه به اسمتان کنم.
-سفر حج هم. . .
-راستی خوب شد یادم انداختید.اگر می خواهید سفر حج بروید همین الان بگویید من خودم
اسمتان را بنویسم.
-دو میلیون تومان شیربها هم که. . .
-چی؟من گفتم دو میلیون تومان؟من غلط کردم.من گفتم دو میلیون تومان به شما کمک کنم.
-خودتان گفتید خانمتان به دخترتان شیر داده، باید پول شیرش را بدهیم. . .
-ای بابا. . . خانم من کلاً به دخترم چهار، پنج قوطی شیر خشک داده که آن هم پولش
چیزی نمی شود.مهمان ما باشید
-در مورد جهیزیه گفتید. . .
-گفتم که. . . اتاق دخترم را پر از جهیزیه کرده ام.بیایید ببینید.اگر کم بود،
بگویید باز هم بخرم.
-اما قضیه ی آن کلفت. . .
-آی قربون دهنت. . . دختر من کلفت شماست.خودم هم که نوکر شما هستم، داماد عزیزم!. .
. خوش تیپ من!. . . جیگر!. . . باحال!. . .
وقتی دیدم پدر دختر حسابی گیر داده و نمی خواهد دست از سر من بردارد، مجبور شدم
حقیقت را بگویم.با خجالت گفتم: راستش شرایط شما خیلی خوب است.من هم خیلی دوست دارم
با خانواده ی شما وصلت کنم.اما. . .
پدر دختر با خوشحالی دست هایش را به هم مالید و گفت:دیگر اما ندارد. . . مبارک است
ان شاء الله.
گفتم:اما حقیقت را بخواهید فکر نکنم خانمم اجازه بدهد.
تا این حرف را زدم دهن پدر و مادر دختر از تعجب یک متر واماند.پدر دختر گفت: یعنی
تو. . . در همین موقع خانمم از پله های زیرزمین بالا آمد.مرا که دید لبخندی زد و
گفت: وقتی که از دانشگاه برگشتی، سر راهت نیم کیلو گوجه بگیر برای ناهار املت
بگذارم.
با لبخند گفتم:چشم، حتماً چیز دیگری نمی خواهی؟
-نه، فقط مواظب باش.
-تو هم همین طور.
خانمم رفت پایین، رو کردم به پدر و مادر دختر که هنوز دهانشان باز بود و خشکشان زده
بود و گفتم: ببخشید من کلاس دارم؛ دیرم می شود خداحافظ.
و راه افتادم به طرف دانشگاه .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی 1388ساعت 15:50  توسط امیرسام  | 

دانلود کرک

آخرین فایل های ثبت شده :

 

Download

نوع : کرک نرم افزار

Kigosoft.Frame.Photo.Editor.v3.2.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Spyware.Doctor.v5.5.0.212

Download

نوع : کرک نرم افزار

Spyware.Doctor.v5.5.0.212

Download

نوع : کرک نرم افزار

A-c-t-i-vation Win7 Build 6.1.7600

Download

نوع : کرک نرم افزار

V i s t a SP1 Activation

Download

نوع : سریال نرم افزار

Ashampoo Snap v3.02

Download

نوع : سریال نرم افزار

eMail Verifier v3.5.2-US

Download

نوع : کرک نرم افزار

HDDlifePro v3.1.165

Download

نوع : سریال نرم افزار

InkSaver v2.0.0.127

Download

نوع : کرک نرم افزار

Babylon_v8.x

Download

نوع : کرک نرم افزار

WSDQuickHealv10

Download

نوع : کرک نرم افزار

Holomatix.Blaze.3D.Studio.v1.5.0.215

Download

نوع : کرک نرم افزار

Altap.Salamander.v2.5

Download

نوع : کرک نرم افزار

CSi Safe 12.1.1

Download

نوع : کیجن نرم افزار

4Leaf.MOV.Video.Converter.v2.2.5

Download

نوع : کیجن نرم افزار

Recover.My.Files.v3.9.8

Download

نوع : کرک نرم افزار

Corel VideoStudio Pro X2 v12.0.98.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Audio.Recorder.Plus.4.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Super_Internet_TV_v6.1.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Ashampoo.Burning.Studio.9.v9

Download

نوع : کرک نرم افزار

Mirror_s.Edge

Download

نوع : کرک نرم افزار

Super.Granny.3.v1.0.65

Download

نوع : کیجن نرم افزار

WinZip v12.1 Build 8519

Download

نوع : کیجن نرم افزار

WinZip.Pro.v12.1.8497

Download

نوع : سریال نرم افزار

X-Netstat Pro 5.53

Download

نوع : سریال نرم افزار

WWW File Share Pro 5.20

Download

نوع : سریال نرم افزار

USB To Ethernet Connector 3.0.6.399

Download

نوع : سریال نرم افزار

Solarwinds Lansurveyor Enterprise 10.0

Download

نوع : سریال نرم افزار

Passmark Wirelessmon Pro 2.1

Download

نوع : سریال نرم افزار

Net Monitor For employees Pro 3.6

Download

نوع : سریال نرم افزار

Net Control 2 Cor 7.2.0.339

Download

نوع : سریال نرم افزار

Mobile Net Switch 3.67

Download

نوع : سریال نرم افزار

Elcomsoft Proactive Pass Auditor 1.80

Download

نوع : سریال نرم افزار

Bazing Tools Secure Office 1.1.0.0 RC4

Download

نوع : سریال نرم افزار

Advanced HostMonitor 7.52

Download

نوع : کیجن نرم افزار

Netsarang Xmaneger Enterprise 3.0.0167

Download

نوع : کیجن نرم افزار

MultiNetwork Maneger Pro 9.0.0.6

Download

نوع : کیجن نرم افزار

Internet cafe Software 5.4

Download

نوع : کیجن نرم افزار

CCproxy 6.4.0

Download

نوع : کیجن نرم افزار

A1Monitor 7.2

Download

نوع : کیجن نرم افزار

EasyCafe 2.2.14

Download

نوع : کرک نرم افزار

Public PC Desktop 6.1

Download

نوع : کرک نرم افزار

WiFi Hopper 1.2 vuild 2008

Download

نوع : کرک نرم افزار

Webcame XP 5.3.2.275

Download

نوع : کرک نرم افزار

ShareAlarmPro 2.06

Download

نوع : کرک نرم افزار

Taltech TCP-Com 5.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Proxifier 2.7

Download

نوع : کرک نرم افزار

Onlineeye Pro 2.20

Download

نوع : کرک نرم افزار

PortsLock 1.9

Download

نوع : کرک نرم افزار

Nsauditor Network Security Audior 1.69

Download

نوع : کرک نرم افزار

NetworkSleuth 1.1.8

Download

نوع : کرک نرم افزار

Network Magic Pro 5.0.8282

Download

نوع : کرک نرم افزار

NetLimiter 2 Pro 2.0.10.1

Download

نوع : کرک نرم افزار

NetConeal Anonymity Shield 5.2.059.02

Download

نوع : کرک نرم افزار

IPMonitor 6.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Internet Access Monitor 3.6

Download

نوع : کرک نرم افزار

CCNA Network Visualizer 6.0

Download

نوع : کرک نرم افزار

Cafe Suite 3.33+

Download

نوع : کرک نرم افزار

ByteOMeter 1.5.1

Download

نوع : کرک نرم افزار

BWMeter 4.1.7

Download

نوع : کرک نرم افزار

BandwidthMonitor 3.4

Download

نوع : کرک نرم افزار

BandwidthMeterPro 2.6.629

Download

نوع : کرک نرم افزار

Microsoft Windows Vista SP2 32bit

Download

نوع : کرک نرم افزار

Sony.Products.Multik e-y-g-e-n

Download

نوع : سریال نرم افزار

Windows 7 Ultimate Build 7127

Download

نوع : سریال نرم افزار

The Bat! 4.0.36 Pro

Download

نوع : سریال نرم افزار

Reach-a-Mail Pro 3.7

Download

نوع : سریال نرم افزار

Photos For Grandma 1.1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی 1388ساعت 14:17  توسط امیرسام  | 

پول و بوس

مردی به همسرش این گونه نوشت:
عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش ۱۰۰ بوسه برایت فرستادم.
عشق تو
همسرش بعد از چند روز اینجوری جواب داد:
عزیزم از اینکه ۱۰۰ بوس برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم.ریز هزینه ها:
۱.با شیر فروش به ۲ بوس به توافق رسیدیم.
۲.معلم مدرسه بچه ها با ۷ بوس به توافق رسیدیم.
۳..صاحب خانه هر روز می اید و ۲-۳ بوس از من می گیرد.
۴.با سوپر مارکتی فقط با بوس به توافق نرسیدیم بنابرین من ایتم های دیگری به او دادم.
۵.سایر موارد ۴۰ بوس.
نگران من نباش…هنوز ۳۵ بوس دیگر برایم باقی مانده که امیدوارم بتونم تا اخر این ماه با اون سر کنم.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی 1388ساعت 14:15  توسط امیرسام  | 

اطلاعیه×(مهم)×

سلام.من جنوقتی نبودم و به اینترنت دسترسی نداشتم.و حالا اومدم.داستم نگاهی به نظرات می کردم که دیدم شخصی به نام عسل نظر گذاشته بود:

من میخواهم برنامه فارسی1 را در ماهواره تماشا کنم، ولی آن را قطع کرده اند لطفا"
فرکانسی جدید بروی نیل ست یا عرب ست یا همان هات برد به من بدهید.متشکرم.

می خواستم بگم من هرگز فرکانس ماهواره ای در وبلاگ نمیذارم چون وبلاگ فیلتر می شه ولی یه سایت بهتون معرفی می کنم که می تونید از اونجا فرکانس ها ر ودریافت کنید:

www.asrejavan.com

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم دی 1388ساعت 13:0  توسط امیرسام  | 

اسپری نور

با این اسپری زیبا و جالب می توانید با نور در شب نقاشی کنید، ضمنا” با تعویض کلید خروجی نور که در نوک این اسپری قرار دارد می توانید با رنگ های مختلفی در شب به نوشتن و نقاشی بپردازید.

halo-01

halo-02

halo-03

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مهر 1388ساعت 13:13  توسط امیرسام  | 

وبلاگ‌نویسان صهیونیست:تاكنون در مبارزه وبلاگی علیه ایران شكست خورده‌ایم.

این همایش به‌منظور هماهنگی و یكپارچه كردن سرشاخه‌های وبلاگ‌نویسان در خدمت اهداف صهیونیست، افزایش تأثیر این نوع نگاه در جهان و مقابله با ایران تشكیل شد.همایش مزبور با عنوان "یكپارچه‌سازی تشكل یهودیان از...

دومین نشست موسوم به همایش بین المللی وبلاگ‌نویسان یهودی با حضور 300 وبلاگ‌نویس از سراسر جهان در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد و حاضران در این نشست تأكید كردند كه تاكنون در مبارزه وبلاگی علیه ایران شكست خورده‌ایم. به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست، این همایش به‌منظور هماهنگی و یكپارچه كردن سرشاخه‌های وبلاگ‌نویسان در خدمت اهداف صهیونیست، افزایش تأثیر این نوع نگاه در جهان و مقابله با ایران تشكیل شد. همایش مزبور با عنوان "یكپارچه‌سازی تشكل یهودیان از طریق رسانه‌های گروهی" آغاز به كار كرده و برای ارتقاء سطح كاربران و وبلاگ نویسان یهودی و افزایش كارایی آنها كارگاه‌های آموزشی دارد. در این همایش تصریح شد كه باید پیروزی اسرائیل را به عنوان یگانه هدف برای خود همیشه به یاد داشته باشیم. شركت كنندگان در این همایش با تأكید بر یكپارچگی و افزایش تأثیرگذاری درعرصه اینترنت و هماهنگی هر چه بیشتر بین اعضا، این رویكرد را برای بقاء اسرائیل حیاتی دانستند. یكی از مؤسسان این همایش نیز اعلام كرد: "ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل و یهودیان است، ایران تواسته است با انتشار عقاید و افكارخود باعث جلب توجه مردم دنیا شود كه این امر، برای ما مسئله ایجاد كرده است. ایران توانسته است به خوبی در این مورد تبلیغ كند و ما در حال حاضر صحنه مبارزه را از دست داده ایم."

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مهر 1388ساعت 12:58  توسط امیرسام  | 

دانلود سریال پنجمین خورشید(20 قسمت)

دانلود سريال ماه رمضان پنجمين خورشيد كه همه روزه از شبكه سوم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود را به شكل دانلود بعد از پخش با كيفيت هاي بالا و قابل پخش در موبايل همه روزه براي كساني كه موفق به ديدن اين سريال زيبا نشده اند اماده دانلود ميكنيم.اميد واريم لذت ببريد

دانلود قسمت هاي 1 تا  20 به صورت دو كيفيت

دانلود سريال ماه رمضان پنجمين خورشيد

دانلود با لينك مستقيم قسمت 1  كيفيت Wmv حجم 121 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 1  كيفيت Mp4 حجم 55  مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 2  كيفيت Wmv حجم 70 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 2  كيفيت Mp4 حجم 45 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 3  كيفيت Wmv حجم 167 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 3 كيفيت Mp4 حجم 78 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 4 كيفيت Wmv حجم 123 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 4  كيفيت Mp4 حجم 55 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 5 كيفيت Wmv حجم 127 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 5 كيفيت Mp4 حجم 72 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 6  كيفيت Wmv حجم 102 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 6  كيفيت Mp4 حجم 72 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 7  كيفيت Wmv حجم 128 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 7  كيفيت Mp4 حجم 55 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 8  كيفيت Wmv حجم 110 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 8  كيفيت Mp4 حجم 44 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 9  كيفيت Wmv حجم 153 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 9  كيفيت Mp4 حجم 69 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 10 كيفيت Wmv حجم 128 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 10 كيفيت Mp4 حجم 57 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 11 كيفيت Wmv حجم 107 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 11 كيفيت Mp4 حجم 43 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 12 كيفيت Wmv حجم 151 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 12 كيفيت Mp4 حجم 77 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 13 كيفيت Wmv حجم 147 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 13 كيفيت Mp4 حجم 59 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 14 كيفيت Wmv حجم 138 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 14 كيفيت Mp4 حجم 56 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 15 كيفيت Wmv حجم 136 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 15 كيفيت Mp4 حجم 58 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 16 كيفيت Wmv حجم 115 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 16 كيفيت Mp4 حجم 50 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 17 كيفيت Wmv حجم 164 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 17 كيفيت Mp4 حجم 71 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 18 كيفيت Wmv حجم 124 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 18 كيفيت Mp4 حجم 56 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 19 كيفيت Wmv حجم 139 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 19 كيفيت Mp4 حجم 63 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 20 كيفيت Wmv حجم 142 مگابايت| لينك دانلود كمكي

دانلود با لينك مستقيم قسمت 20 كيفيت Mp4 حجم 55 مگابايت| لينك دانلود كمكي

پسورد  www.mihandownload.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مهر 1388ساعت 12:56  توسط امیرسام  | 

بایت خراسان شماره 90

byte90[mihandownload.jpg


عناوين ضميمه بايت روزنامه خراسان شماره 90 :

- موتور جست و جو واجب تر از نان شب
- وايمكس از راه رسيدي ...
- وصيت نامه اي براي زندگي مجازي
- تصوير سازي براي رايانه ها
- وزير سابق مشتري جديد اينترنت پرسرعت مي شود !
- گوگل كروم پيشتاز است
- اينترنت دايال آپ را بايد در موزه هاي ارتباطات بجوييم
- كاربر مخفي بسازيد
- رايانه خود  به خود ويروسي شد
- مواد لازم براي ساخت موتور جست و جو
- وقتي موتور جست و جو دغدغه ملي مي شود
- در جست و جوي موتور جست و جوي فارسي
- خاظره تلخ افزايش تعرفه ، اين بار مانيتور قرباني مي شود
- كدام فرمت را برگزينيم؟
- خظر در كمين همه ماست
- نرم افزاري براي ساخت سيستمي مجازي
- چهار دكتر متخصص در كلينيك Nod32
- انتقال بي دردسر تمام فايل ها
- حمله اي به قلب دشمن
- رقابتي نفسگير را تجربه كنيد
- و...
 
  • دانلود - Download Link
  • لینک دانلود کمکی - Mirror Link
  • حجم: 1.1 مگابايت
  • منبع
  • رمز: www.mihandownload.com

  • + نوشته شده در  پنجشنبه دوم مهر 1388ساعت 12:51  توسط امیرسام  |